Water & Infrastructuur

WATER & INFRASTRUCTUUR

De sector van waterbeheer en infrastructuur kent vele verantwoordelijkheden, publieke belangen en onnoemelijk veel betrokkenen. Transport via weg, spoor en water, grote infrastructuurwerken, rampenmanagement en het stimuleren van de economie zijn maar enkele van de uitdagende taken binnen de sector.

Innovatieve toepassingen van remote sensing en bijhorende data processing kunnen een efficiëntere inzet van mensen en middelen opleveren bij o.a.: noodsituaties, inspectie van bestaande infrastructuur, opvolging van werken, monitoring en communicatie over de uiteenlopende activiteiten.

Het ICAReS-project heeft als doel om grensoverschrijdende netwerken te creëren en te verstevigen en om vraag en aanbod, technologische innovatie en geharmoniseerde wetgeving te stimuleren.

ANDERE SECTOREN

Landbouw

Landbouw

PARTNERS