PROGRAMMA: THE FUTURE IS TODAY

The Future Is Today 
Bezoek The Future Is Today – powered by ICAReS op vrijdag 16 maart 2018, een dag vol kennisdeling en inspiratie op het gebied  van remote sensing.

 

09.30   Inloop met koffie/thee

10.00   Welkomstwoord door de locoburgemeester

van de Gemeente Woensdrecht

10.30   Start infomarkt

10.30   Start eerste ronde parallelsessies:

A) Workshop Landbouw I
B) Workshop Natuurbeheer
C) Workshop Wet- & Regelgeving

12.00   Lunch

13.00   Drone demonstraties (binnen en/of buiten)

14.30   Start tweede ronde parallelsessies:

D) Workshop Landbouw II
E) Workshop Water & Infrastructuur
F) Workshop Technieken

16.30   Netwerkborrel

17.00   Afsluiting & einde infomarkt