WET & REGELGEVING

Bent u een liefhebber van drones en vliegt u met/bestuurt u een drone, privé of zakelijk? Op dronerules.eu wordt u geïnformeerd over de basisvereisten en toepasselijke wet- en regelgeving voor drones binnen de EU, Noorwegen en Zwitserland. Zo kunt u voorkomen dat u of uw bedrijf in de problemen komt of, erger nog, te maken krijgt met schadeclaims. Met onze gerichte video’s en documenten, zoals de gedragscode voor drones, nationale samenvattingen of handboeken, willen we u bewust maken en u – de professionele én recreatieve gebruiker – helpen veilig, maar ook legaal en verantwoordelijk te vliegen.

Als professioneel gebruiker van een drone moet U weten dat het gebruik van drones in verband met economische activiteiten in veel Europese landen is toegestaan, zij het onder zeer strikte voorwaarden. In de meeste landen hebt U verschillende goedkeuringen/vergunningen van de Nationale Luchtvaartautoriteit nodig voordat U Uw activiteit kunt beginnen. Daarnaast kunnen privacy- en gegevensbescherming ook een grote rol spelen en moet U zich houden aan geldende Europese en nationale regels. Daarom is het Uw verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van lokale regels die op Uw droneactiviteiten van toepassing zijn.

Op dit moment wordt er in wetgeving inzake drones een onderscheid gemaakt tussen recreatief en professioneel dronegebruik. Recreatief gebruik is beperkt tot sport en recreatieve activiteiten zoals droneraces of privéfotografie. De verkoop van foto’s die met een drone zijn gemaakt, is uitsluitend voorbehouden aan professionele dronegebruikers. Het gebruik van drones voor recreatieve doeleinden is in de meeste Europese landen toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de luchtvaartautoriteiten. Maar enkel omdat het is toegestaan, betekent dit niet dat U Uw drone zomaar overal kunt laten vliegen. Er zijn een aantal essentiële regels die U moet begrijpen en opvolgen. In veel lidstaten worden drones verkocht met een folder waarin de belangrijkste regels worden samengevat. Lees deze aandachtig! Omdat er op dit moment een gemeenschappelijk regelgevingskader voor luchtvaart op Europees niveau in de maak is, moet U goed beseffen dat wet- en regelgeving nog steeds per land kan verschillen.

MORE INFORMATION

UAVs, otherwise known as unmanned aerial vehicles, or drones, open up a very wide range of safety and legal issues that modern governments have not previously had to face. By placing the means of flight into the hands of virtually anyone, large numbers of safety, legal and privacy issues are opened up.

In the European Union, the SESAR Roadmap for 2020 (SESAR stands for Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) will oversee some of these areas. Other international organisations, such as the United States’ Federal Aviation Administration and the United Kingdom’s Civil Aviation Authority are also investigating this arena.

From a legal standpoint, there are many new issues that are raised by the use of drones and whilst coordination or harmonisation of the coming rules may not be strictly necessary, it would make a great deal of sense for international drone laws to be standardised. All inforamtion can be found on dronerules.eu.

BLOGS WET & REGELGEVING

OTHER SECTORS

Landbouw

Landbouw

Water & Infrastructuur

Water & Infrastructuur

Kennis & Onderzoeksinstellingen

Kennis & Onderzoeksinstellingen