KENNIS & ONDERZOEKSINSTELLINGEN

Het 2 Zeeën-gebied heeft uitdagingen op het gebied van innovatie en milieu uitgezet, zoals het versterken van innovatie door meer Research & Development en exploitatiemogelijkheden, klimaatadaptatie, behoud van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Landbouw, Natuur en Water & Infrastructuur zijn hierin de drie belangrijke sectoren in het 2 Zeeën-gebied. Alleen deze sectoren staan voor grote uitdagingen en hebben innovaties nodig om deze aan te pakken. Meer gebruik en ontwikkeling van Remote Sensing op het gebied van gegevensverwerking zullen oplossingen bieden om deze uitdagingen aan te gaan en zullen ook de efficiëntie van deze sectoren verbeteren.

BELEMMERINGEN:

+ Gebrek aan kennis/bewustzijn van de mogelijkheden van RS
+ Het MKB in Remote Sensing zijn zich niet volledig bewust van de rol die zij kunnen spelen
Een gebrek aan geschikte test- en demolocaties
+ Onduidelijk beleid inzake wetgeving over het gebruik van drones voor RS.

UITDAGINGEN:

+ Aggregatie van sectoren vereist vertaling naar RS-kmo’s
Locaties van kennisinstellingen voor demonstratie van (nieuwe) RS-toepassingen
Harmonisatie van wet- en regelgeving en een structuur (duurzaam cluster) om samen aan deze kwesties te werken

WAT IS ER NODIG?

Een grensoverschrijdende innovatiecluster ontwikkelen en de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor innovatie op het gebied van teledetectie en geavanceerde gegevenscommunicatie en -verwerking op basis van de behoeften van de prioritaire sectoren Landbouw, Natuur en Water en infrastructuur. Een duurzaam innovatiecluster zal leiden tot de volgende voordelen:

 

+ Grensoverschrijdende samenwerking om tot een samenvoeging van eisen te komen
Versnelling van de creatie van innovatieve teledetectieproducten en -diensten
Aanzienlijk gebruik van teledetectie en verbeterde bedrijfsvoering in deze sectoren
Verduidelijking van verschillende nationale wetgevingen
Een gezamenlijke lobby voor betere regelgeving om zakelijke kansen te creëren

BLOGS KENNIS & ONDERZOEKSINSTELLINGEN

OTHER SECTORS

NATUUR

NATUUR

LANDBOUW

LANDBOUW

Water & Infrastructuur

Water & Infrastructuur

Wet & Regelgeving

Wet & Regelgeving