Water & Infrastructure

WATER & INFRASTRUCTURE

De sector van waterbeheer en infrastructuur kent vele verantwoordelijkheden, publieke belangen en onnoemelijk veel betrokkenen. Transport via weg, spoor en water, grote infrastructuurwerken, rampenmanagement en het stimuleren van de economie zijn maar enkele van de uitdagende taken binnen de sector.

Innovatieve toepassingen van remote sensing en bijhorende data processing kunnen een efficiëntere inzet van mensen en middelen opleveren bij o.a.: noodsituaties, inspectie van bestaande infrastructuur, opvolging van werken, monitoring en communicatie over de uiteenlopende activiteiten.

Het ICAReS-project heeft als doel om grensoverschrijdende netwerken te creëren en te verstevigen en om vraag en aanbod, technologische innovatie en geharmoniseerde wetgeving te stimuleren.

CASE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

OTHER SECTORS

Agriculture

Agriculture

Nature

Nature

PARTNERS